Gebruiker  
Wachtwoord  

Coelhorst

 

Oorspronkelijk was het de parochiekerk van Coelhorst, daterend uit 1363. Na de reformatie wordt het een Gereformeerde (= Hervormde) kapel, die echter gesloten wordt als in 1843 aan de Hamseweg in Hoogland een nieuwe Hervormde kerk wordt gebouwd. De Coelhorster kapel is belangrijk als grafkapel voor de familie Tuyll van Serooskerken. In 1957 werd de kapel vererfd aan de familie Beelaerts van Blokland. Omdat de kapel aan de Coelhorsterweg 35 in Hoogland-West nog altijd in gebruik is als familiegraf is ze alleen tijdens Open Monumentendag voor bezoek geopend.

 

De begraafplaats Coelhorst ligt in Hoogland-West en is eigendom van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord. Zij is uitsluitend bestemd voor leden van deze gemeente.

Nadere informatie bij de beheerder:
de heer A. Bos

 


 

Reglement begraafplaats Coelhorst per 22 juli 2016 

 

Per 22 juli 2016  zijn wijzigingen van kracht geworden in het reglement voor de begraafplaats Coelhorst. Klik hier om het volledige reglement in te zien.

 

Hieronder vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over Coelhorst.

 

Wie kunnen op Coelhorst worden begraven?
Leden van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord.

 
Kun je bij leven al een graf(recht) kopen?
Ja, dat kan vanaf de leeftijd van 75 jaar.


Hoe lang geldt een grafrecht?
Het grafrecht berust bij de rechthebbende (nabestaande) tot 30 jaar nadat de laatste (tweede) overledene in het graf is begraven. Voor kindergraven geldt een termijn van 50 jaar. Een recht kan met 10 jaar worden verlengd (maximaal één keer). In het jaar voorafgaande aan de datum vervallen grafrecht wordt de rechthebbende op het vervallen geattendeerd en in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van het recht op verlenging. Maakt de rechthebbende hiervan geen gebruik dan wordt hem gevraagd een verklaring van terugval te ondertekenen.


Wanneer wordt een graf geruimd?
Na ontvangst van de verklaring van terugval kan een graf worden geruimd.


Hoe is de tariefstelling voor Coelhorst geregeld.
Bij de tariefstelling voor Coelhorst wordt onderscheid gemaakt naar de hoogte van de kerkelijke bijdrage van de overledene/de grafrechtverkrijger. Iemand die jaarlijks minder dan 225 euro bijdroeg, betaalt 50% meer dan iemand die 225 euro of meer per jaar bijdroeg. In het uitzonderlijke geval dat een niet lid wordt begraven, geldt een tarief dat het dubbele is van iemand die 225 euro of meer bijdraagt.

 

Voor kindergraven gelden lagere tarieven. Kindergraven zijn graven voor kinderen onder de acht jaar. Deze graven zijn op de begraafplaats genummerd van 1 t/m 30.

  

Klik hier om de tarieven te bekijken.


Buiten de kosten voor het begraven op Coelhorst, moet u ook rekening houden met kosten voor o.a. de huur van de kerkzaal.