Gebruiker  
Wachtwoord  

 

Activiteiten

 

Wekelijks vinden er talloze activiteiten plaats in de Inham. In het menu aan de linkerzijde een aantal links naar activiteiten.
Dit is echter lang niet alles....  Reden te over om deze website te blijven volgen!

 

Wil je meer weten over de activiteiten dan is er in veel gevallen een contactpersoon vermeld die je alles kan vertellen over de desbetreffende activiteit. Mocht dat niet het geval zijn, op de contact pagina staan alle belangrijkste e-mailadressen op een rijtje.

 

Activiteitencommissie
Jaarlijks wordt in november een Herfst- Kerstfair gehouden in en rond De Inham. Helaas zal er dit jaar geen Herfst- Kerstfair zijn. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal er in het voorjaar van 2019 een fair worden georganiseerd. T.z.t. hoort u hier meer over via de Nieuwsbrief en natuurlijk de website.
Meedenken en/of meewerken? Graag, opgeven kan bij: Arianne Bos, of Joke de Weerd

Eventuele giften kunt u storten op het rekeningnummer van de Activiteitencommissie: NL33 RABO 0123 0494 90, t.n.v. Prot. gem. Hoogland / Amersfoort Noord / Commissie Fondswerving

 

Samen wandelen

Zoals u wellicht weet, wordt er in de maanden september t/m mei, steeds op de laatste vrijdag van de maand, vanuit de Inham gewandeld. 
De wandeling start om 9 uur met een kort meditatief moment in De Inham. Met een thema of een woord voor onderweg wandelen we dan een uurtje door of rond Hoogland (o.a. het Schothorsterbos).
 
Deze wandeling gaat niet om een prestatie maar om een vorm van samen-onderweg-bezinnen, samen met gemeenteleden van PKN en RK huize, voornamelijk uit Hoogland/Amersfoort Noord. Natuurlijk zijn andere belangstellenden ook van harte welkom!
Het is een mooie manier om met elkaar in gesprek te gaan, maar ook om na te denken of stil te zijn.
Als we tegen 10 uur weer bij de kerk terug zijn is er een kopje koffie of thee!
 
Onze eerste wandeling van het seizoen is op
vrijdag 27 september a.s.
Kom gerust een keertje sfeer proeven!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Magret van Wee of Ria van Voorst