Gebruiker  
Wachtwoord  

Bezoek namens de kerk

 

Als u eens wilt praten met de predikant of met een ‘pastoraal bezoeker’ van De Inham, kunt u bellen of mailen met de predikant, met een ouderling of met het Pastoraal Meldpunt.

 

Wij gaan op bezoek bij mensen die ziek zijn of eenzaam, die psychische of relationele problemen hebben, we komen thuis, in het ziekenhuis of spreken af in de kerk. Maar we komen ook graag voor een ‘goed gesprek’, als u eens over de kerk of het geloof wilt praten of als u bijvoorbeeld samen wilt bidden. Onze stelregel is ‘bezoek op verzoek’. Dus u moet wel zelf het initiatief nemen.

 

In het ziekenhuis kunt u ook contact opnemen met de Dienst Geestelijke Verzorging; dan komt de ziekenhuispredikant langs. Hij/zij vindt het prettig als u uw wens kenbaar maakt. Als u iemand van De Inham wilt spreken, dan moet u dat zelf aan ons doorgeven, want wij krijgen geen gegevens van het ziekenhuis door.

Het Pastoraal Meldpunt is ook te benaderen voor: suggesties voor een bloemengroet, melding van ziekenhuisopname, verzoek om een gesprek, het sturen van een geboortekaartje, algemene vragen over De Inham.

 

Pastoraal Meldpunt:      Heleen Kalf               

    meldpunt@inham.net  

 

Ouderling pastoraat:     Maarten van den Berg

    pastoraat@inham.net       

 

 

Op de volgende pagina leest u meer over:

  • Bloemengroet
  • Pastorale bezoekers
  • Contactpersonen
  • Donderdag inloopochtend
  • Nieuwsbrief