Gebruiker  
Wachtwoord  

 

Welkom


De Inham is een open gemeenschap die graag wil laten zien wat zij doet en waar zij voor staat.
Een willekeurige voorbijganger die dit beeldbepalende kerkje in Hoogland ziet, heeft vaak geen flauw idee wat er gebeurt in deze kerk.

Ja er zal een dienst zijn op de zondag, maar verder?

 

Deze website over de Inham en haar gemeenteleden gaat proberen u een indruk te geven wat er zoal gaande is in de Inham. Niet alleen zondags, maar ook op doordeweekse dagen.

 

De website gaat u proberen te laten zien wat de gemeenteleden zoeken en vinden in de Inham.

 

In elk geval hopen we over te brengen dat we een open en gastvrije gemeente willen zijn, waar u op adem kunt komen. Een plek waar mensen die met ons mee willen doen, zich thuis voelen en hun talenten kunnen inzetten. Van harte welkom dus!


Nieuwe website
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor

De Inham. We proberen de 'oude' website zoveel mogelijk bij te houden maar op dit moment kunnen wij u dat niet voor de volle 100% beloven. Wij vragen om uw begrip daarvoor.

 

Uw reactie is welkom op dit formulier.

 

Kerkbalans 2019

 

Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik alle vrijwilligers bedanken die ook dit jaar zich weer met groot enthousiasme hebben ingezet om de actie Kerkbalans tot een succes te maken: de mensen die geholpen hebben met de folder en de brieven, de wijk-coördinatoren, de vrijwilligers die de brieven hebben rondgebracht en weer opgehaald en iedereen die op de tel-dag aanwezig was.


We kunnen een goed resultaat melden. Het resultaat lijkt ongeveer gelijk te zijn aan de opbrengst van vorig jaar. Veel mensen hebben meer gegeven dan vorig jaar. Daar zijn we heel blij mee. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! Met dit resultaat kan de protestantse gemeente Hoogland Amersfoort-Noord anno 2019 een belangrijke plek in de lokale samenleving blijven innemen. Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen wij met elkaar een gemeenschap waar mensen onvoorwaardelijk welkom zijn.


Dit jaar hebben we naast de gewone Kerkbalans actie een test gedaan met Digitaal Toezeggen. Daartoe heeft een geselecteerde groep mensen de toezegging in een beveiligde digitale omgeving gedaan.

De test is succesvol verlopen en we streven er naar om volgend jaar iedereen de keus te geven de toezegging digitaal te doen. Tevens zullen we in de loop van 2019 kijken of we de Kerkgeld App in gebruik kunnen nemen. Gemeenteleden kunnen op deze wijze bijvoorbeeld ook digitaal collectebonnen bestellen of een gift doen.


Net als in 2018 is er ook voor 2019 een te kort begroot (ca € 41.000). Door incidentele meevallers verwachten we dat het resultaat positiever zal uitpakken. Maar het betekent wel dat we nog steeds moeten zoeken naar andere mogelijkheden om het tekort zoveel mogelijk te beperken.
Als u nog niet heeft gereageerd, maar wel een bedrag wil toezeggen dan kunt u uw toezegging inleveren bij het Kerkelijk Bureau of mailen naar fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl.


Karl de Vries, kerkrentmeester fondsenwerving / kerkbalans
Kees van Beem, voorzitter college van kerkrentmeesters

 

 

 

 

Voor het laatste nieuws verwijzen wij u naar de pagina Actueel.