Gebruiker  
Wachtwoord  
Koersdocument, jaarstukken en beleidsplan
 
Koersdocument
De afgelopen twee jaar (2017-2018) is een groep gemeenteleden in opdracht van de wijkkerkenraad aan de slag gegaan met de vraag: Welk toekomstbeeld hebben gemeenteleden voor de Inham. De uitkomst is dat er veel goeds is dat we willen behouden, maar dat er ook verschillende aandachtspunten zijn. Op basis van alle informatie heeft de kerkenraad inmiddels een koersdocument uitgewerkt, waarin dit alles is verwerkt.
Op 18 november 2018 is het koersdocument tijdens een gemeenteberaad besproken.
Dit koersdocument is de basis voor de profielschets van de nieuwe predikant.
 
Jaarstukken
Het jaarverslag 2017-2018, de verantwoording over 2017 en de begroting voor 2019 vindt u door te klikken op de desbetreffende stukken.
 
Beleidsplan Algemene Kerkenraad (2018-2020)
In de vergadering van 22 februari 2018 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord (PG HAN) het nieuwe beleidsplan ‘2018-2020’ vastgesteld. De Algemene Kerkenraad is het overkoepelende bestuur van de drie wijkkerken Het Brandpunt, De Veenkerk en De Inham. In het beleidsplan zijn afspraken vastgelegd over hoe de wijken willen samenwerken.
Dit beleidsplan vindt u hier. 

Voor meer informatie gaat u naar de website van Protestantse gemeente Hoogland / Amersfoort Noord gevormd door de wijk gemeenten: De Veenkerk, De Herberg, De Inham en Het Brandpunt (Oecumenisch verbonden met de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort).
 
Historie kerkelijk Hoogland
In Een blik op historisch Hoogland staat een korte samenvatting over hoe Hoogland is ontstaan, de annexatie door Amersfoort en hoe de protestantse kerkgemeenschap is gevormd in een vanouds katholiek boerendorp.