Gebruiker  
Wachtwoord  

Nieuws vanuit de beroepingscommisie

 

Daar zijn we weer! We praten u bij vanaf 21 juni, toen we voor de vierde keer verslag deden van onze bevindingen: Zomertijd en twee grote vissen in het leefnet van de beroepingscommissie. Nee, die laat je niet aan hun lot over omdat de vakantieperiode voor de deur staat. Het frisse water werd een bruisende stroom!
 
We maakten ons op om te onderzoeken wat voor vlees (en Geest) we in de kuip hadden en gingen horen:
elke kandidaat kreeg tweemaal de halve beroepingscommissie, goed voorbereid, te gast in zijn/haar eigen kerk om de viering bij te wonen. Het tweede gesprek met elk van hen vond in beide gevallen bij hen thuis plaats. Ook hiervoor had de commissie zich opgedeeld in tweeën. En dit alles tussen de geplande vakanties van de kandidaten door. 

Wat we meemaakten waren mooie vieringen en goede, open gesprekken in een ongedwongen sfeer. Dat laatste gaat natuurlijk ook niet zomaar vanzelf; vooraf aan de beide bezoeken kwamen we als commissie bij elkaar en wisselden onze ervaringen met de vieringen uit. Iedereen kon hier kwijt wat hem/haar was opgevallen, wat voelde goed en wat deed de tenen krommen…. Het waren intense besprekingen en er was grote belangstelling voor elkaars persoonlijke mening, gelegd langs de peilstok in het water van De Inham, nl. de profielschets. 

Ook bereidden we gezamenlijk elk bezoek voor. Vragen die er nog lagen en vragen opgeroepen door de manier van vieren, vragen en opmerkingen n.a.v. liturgie en muziek/liedkeuze, kindergesprek, verkondiging…, maar ook over partner, gezin, woonplek en verhuizen. Vragen over en weer. We waren hoopvol gestemd dat het wel eens wat zou kunnen worden met één van de twee. We brachten verslag uit aan elkaar van deze gesprekken en namen daarna de tijd om al onze bevindingen grondig bij onszelf te wegen en te overwegen.
Tot we op een mooie zondag, een maand geleden nu, bij elkaar kwamen om te proberen tot een eindafweging te komen samen.

Dat is gelukt! Nog voordat de argumenten op tafel kwamen hield onze duo-voorzitster een namencollecte in een heuse zwarte collectezak, voor eigen kerkenwerk immers, waaruit een unanieme keuze voortkwam. We waren er beduusd van…. Blij-verrast, dankbaar en gezegend voelden we ons bij deze uitslag! Het was het resultaat van 7 maanden nauwgezet afstemmen en samenwerken met z’n negenen.
Daarna hebben we allen onze keuze met argumenten voor en tegen toegelicht. Er bleken veel overeenkomsten, zowel voor wat betreft de twijfels bij de kandidaat die we moesten teleurstellen, alsook voor wat betreft de kwaliteiten van de kandidaat die onze voorkeur heeft. Ter plekke is deze laatste door ons telefonisch van onze keuze op de hoogte gebracht en de reactie daarop was, zoals was te verwachten: positief! Ook de kandidaat met wie we niet verder gaan is diezelfde dag gebeld over de uitslag.
We rondden deze vergadering af met vooruitkijken naar de verdere afwikkeling.
 
De volgende stap die we maakten ging richting de Wijkkerkenraad: We hebben iets te melden!
Als commissie werden we uitgenodigd in een gezamenlijke vergadering van Wijkkerkenraad en Algemene Kerkenraad. We hebben daar nauwkeurig verslag gedaan van het hele proces, dat we als beroepingscommissie zorgvuldig hebben doorlopen. Vervolgens droegen we de door ons unaniem gekozen kandidaat voor met het voorstel deze te beroepen. Natuurlijk lichtten we onze keuze voor juist deze kandidaat toe en beantwoordden verdere vragen hierover.  De beide kerkenraden gingen vervolgens even uiteen om zich te beraden…. We voelden een positieve, hoopvolle spanning.
Bij terugkomst bleek bij de stemming dat beide raden unaniem onze voordracht steunden! Het kon voor ons gevoel ook haast niet anders, maar toch zijn we als beroepingscommissie gelukkig en dankbaar voor deze gang van zaken.

Hiermee zit onze taak er dan ook bijna op. De Wijkkerkenraad heeft inmiddels het zgn. ‘klikgesprek’ met de eventueel toekomstige collega-predikanten van de Protestantse wijk Hoogland/ Amersfoort-Noord belegd en ook dat is positief afgerond.

Nu wordt het tijd om ook u, als gemeenteleden, te betrekken in de beroepingsprocedure. U zult daartoe uitgenodigd worden door de Wijkkerkenraad.

Voor ons was deze zomertijd er een van vissen en vangen. In de hoop dat er voor deze vis geen obstakels meer zullen blijken te zijn kijken we ernaar uit hengel en leefnet te kunnen opbergen en te roepen:
Welkom in De Inham!
 
Tenslotte danken wij u voor uw geduld en dat u ons in staat stelde om in vertrouwen en beslotenheid, die dit proces nu eenmaal vraagt, ons werk te mogen doen.
 
De beroepingscommissie