Gebruiker  
Wachtwoord  

Nieuws vanuit de beroepingscommisie

 

Graag nemen we u verder mee in het proces dat we doorlopen hebben. Neemt u even onze vorige update uit de nieuwsbrief van 17 mei erbij. Nee, we zitten niet sindsdien in het water te staren… Het begon flink te kolken en voordat we ophaalden zwommen er maar liefst 18 (!) kandidaten in onze netten….. Dus: werk aan de winkel!
Nadat we alle brieven hadden gelezen, hebben we ze besproken a.d.h.v. vooraf opgestelde scorelijsten. Over de meeste kandidaten waren we eensgezind, maar soms hebben we in het gesprek erover ons beeld bij moeten stellen en in een bepaald geval zijn we zelfs gekanteld van overwegend negatief naar overwegend positief.

 

Na deze gesprekken bleek dat we 7 geschikte kandidaten overhielden en we besloten in gezamenlijkheid dat we hen wilden uitnodigen voor een eerste gesprek. Ieder nam haar/zijn taak op zich: alle briefschrijvers kregen een passende reactie, waaronder de 7 ‘uitverkorenen’.
Inmiddels was het juni en brak de tijd aan van het intensief voorbereiden van de gesprekken. We keken er allemaal erg naar uit de kandidaten te ontmoeten. We besloten dat het gesprek met elk van de kandidaten zou bestaan uit 2 delen. Daartoe deelden we de commissie in tweeën, elk groepje met z’n eigen thema’s om aan de orde te stellen.
Ook was er een commissie van in- en uitgeleide, die de kandidaat ontving met koffie en een kleine rondleiding door de kerkzaal gaf. Daarna begeleidde deze commissie haar/hem van het ene naar het andere gesprek en tenslotte werd dit afgerond, waarna de kandidaat uitgeleide gedaan werd. In de kerkzaal was er ook gelegenheid om het jubileumfilmpje te bekijken over Coelhorst en De Inham (175 jaar De Inham).


Goed voorbereid begonnen we op 12 juni aan de eerste gespreksronde met opeenvolgend 5 kandidaten. Omdat het een lange dag was, maakten we een onderbreking en genoten we als commissie van een heerlijk, zelf voorbereid, ‘diner’.

Met een hoofd vol dominees gingen we die avond moe, maar voldaan naar huis en keken we uit naar de volgende 2 kandidaten, die we op 18 juni op dezelfde wijze, maar nu weer uitgerust, ontvingen. Het waren intensieve dagen, die beide verlopen zijn in een plezierige sfeer. Het zijn natuurlijk allen interessante mensen en dito gesprekken, anders hadden we hen immers niet uitgenodigd.


We hebben daarom ook echt de tijd genomen om alles te laten bezinken, voor we weer bij elkaar kwamen voor de volgende stap: met wie willen we graag verdergaan in het proces. We houden hierbij steeds onze uitgangspunten in gedachten, zoals daar zijn: de profielschets, het koersdocument, de beleidsplannen en ook de samenwerking met de andere predikanten van Hoogland / Amersfoort-Noord. Intussen had één kandidaat zich teruggetrokken, dus keken we naar de 6 overgeblevenen.
We realiseren ons dat we de besluiten die we hierover te nemen hebben, uit naam van de hele Inhamgemeenschap doen. We spreken uit dat we ons gedragen weten door de Eeuwige, ‘wat de toekomst ook brengen moge...’.


Bij deze 6 kandidaten kwamen we na ampele overwegingen tot een gezamenlijke keuze voor 2 kandidaten die we graag nader zouden willen spreken. Gelukkig blijkt, dat niet alleen wij met hèn, maar ook zij met ons door willen praten. De kandidaten waarop nìet de keuze valt, zijn hier allen over gebeld en kregen daarbij kort samengevat onze belangrijkste argumenten te horen. Dit is geen gemakkelijke boodschap, maar in het algemeen kan men er begrip voor opbrengen en het accepteren.


Momenteel worden de afspraken gepland rondom het ‘horen’ van de twee overige kandidaten met aansluitend gesprekken voor verdere diepgang om te ontdekken of de kandidaat bij De Inham past en andersom. Omdat inmiddels de zomervakantie aanbreekt voor ons, maar ook van de kandidaten, zal deze fase wat extra tijd vragen.


Op dit punt zijn we nu: Twee grote vissen…. Zal het uiteindelijk leiden tot een advies aan onze wijkkerkenraad om één van hen uit te nodigen zich bij ons te voegen in het frisse water van De Inham?
Vóór het zover is zal er nog veel water naar de zee stromen. Dan zal er o.a. nog een gesprek met de a.s. collega-predikanten plaatsvinden en een gemeentevergadering belegd worden.


Als er wat dit betreft nieuws is, dan melden wij ons weer.
De beroepingscommissie