Gebruiker  
Wachtwoord  

Actueel

 

Vieringen in de Inham

Deze zijn ook te vinden in het linker menu bij Activiteiten > Diensten of viering in de inham. 

Laatste nieuwsbrief 

De toekomst van De Inham

Zondag 12 november 2017 wordt direct na de dienst het tweede gemeenteberaad gehouden over de toekomst van De Inham. Het vertrekpunt voor dat gesprek zullen de zes scenario’s zijn die zijn bedacht door het Verkennersteam. Dit is een groep van acht Inhammers, die in opdracht van de wijkkerkeraad heeft nagedacht over de toekomst van onze kerkgemeenschap.

 

Gemeenteberaad op 15 november a.s.

De wijkkerkenraad nodigt u allen uit om op 15 november a.s. naar het gemeenteberaad te komen. Zoalsgebruikelijk wordt het jaarverslag besproken, evenals de jaarverantwoording 2016 en de begroting voor2018. Ook het beleidsplan 2017-2021 wordt gepresenteerd.
De stukken hiervoor kunt u hier downloaden: agenda, jaarverslag en beleidsplan.
De financiële stukken kunt u inzien op het gemeenteberaad.
 
Wat zijn de onderwerpen op deze avond:
- Terugblik op het afgelopen jaar 2016-2017;
- Beleidsplan 2017-2021;
- Financieel: de jaarverantwoording over 2016 en de begroting voor 2018 van de wijkkas.
 
Omdat we als gemeente volop bezig zijn om samen met het Verkennersteam na te denken over de toekomst van
De Inham, is er op dit gemeenteberaad geen inhoudelijk onderwerp. Het beleidsplan 2017-2021 heeftdaarom ook een voorlopig karakter.
Mocht u op 15 november niet aanwezig kunnen zijn, maar wel willen reageren, dan kunt u dit doen door een mailtje te sturen aan scriba@inham.net. Uw punten worden dan meegenomen in het gesprek en later in het verslag dat van deze avond wordt gemaakt. We beginnen 15 november om 20.00 uur – de koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.
 
Met vriendelijke groet, namens de wijkkerkenraad van De Inham,
Jitske Laks, scriba


Gezellige herfst-kerstfair op vrijdag 17 november 

Komt u ook langs op onze jaarlijkse herfst-kerstfair? 

Klik hier om te lezen wat er allemaal te doen is.

 

Hoe maken we onze kerken groen? 

Op 20 mei hebben de werkgroepen De Groene Inham en De Groene Johannes (van de Johanneskerk in Amersfoort), in nauwe samenwerking met de Amersfoortse Raad van Kerken, 37 Amersfoortse kerken uitgenodigd om samen te luisteren naar en te brainstormen over de mogelijkheden om meer Amersfoortse kerken GROEN(-er) te laten worden/zijn, te verduurzamen.


Voor het volledige verslag verwijzen wij u graag naar de inhoud.
Wilt u meer informatie? Zie ook pagina ZWO.

U kunt mailen naar: groenekerk@inham.net  

 

Wilt u weten wat de Volkskrant over De Groene Inham schrijft: lees het artikel hier.

 

Facebook

Ook de Inham heeft haar eigen facebook pagina. Als wij foto's en filmpjes plaatsen is de 'wet op de privacy' van toepassing. Oftewel: de gefotografeerde en/of gefilmde gemeenteleden kunnen het altijd aangeven als zij niet 'in beeld' willen komen.

Maar hoe werkt dat nu facebook bekijk de video.