Gebruiker  
Wachtwoord  

 

Actueel

 

Vieringen in de Inham

Deze zijn ook te vinden in het linker menu bij Activiteiten > Diensten of viering in de inham. 

Laatste nieuwsbrief

 

Financiële jaarstukken en begroting Inham

De wijkkerkenraad had besloten om dit jaar geen avond te organiseren waarin de jaarlijkse stukken besproken worden. Dit in verband met de vele werkzaamheden i.v.m. het afscheid van Willem Klamer en het opstarten van de beroepingscommissie.

Het jaarverslag 2017-2018, de verantwoording over 2017 en de begroting voor 2019 vindt u door te klikken op de linkjes.

 

Met een vriendelijke groet,

Jitske Laks, scriba 

E-mail: scriba@inham.net

 

De toekomst van De Inham

De afgelopen twee jaar is een groep gemeenteleden in opdracht van de wijkkerkenraad aan de slag gegaan met de vraag: Welke richting willen we de komende jaren met de Inham inslaan? De uitkomst is dat er veel goeds is dat we willen behouden, maar dat er ook verschillende aandachtspunten zijn. Op basis van alle informatie heeft de kerkenraad inmiddels een koersdocument uitgewerkt, waarin dit alles is verwerkt.

 

Na de dienst van 18 november jl.was er een gemeenteberaad waarin dit koersdocument besproken werd.

Mede op basis van dit koersdocument is vervolgens een profiel voor een nieuwe predikant opgesteld. Het concept-profiel is tijdens het gemeenteberaad besproken. De wijkkerkenraad heeft inmiddels het profiel definitief gemaakt.

Ook is inmiddels de beroepingscommissie samengesteld. Eind januari a.s. gaan zij aan de slag. Ongetwijfeld hoort u binnenkort meer van hen.

 

Waarneming vacaturetijd

Per 1 december 2018 is Thea Kloek aangesteld als interim-pastor voor de tijd dat de Inham vacant is.

Voor Hoogland/Amersfoort-Noord is Thea geen onbekende: zij heeft o.a. in Het Brandpunt gewerkt. De Inham is voor haar ook niet onbekend; zij ging en gaat regelmatig in de Inham voor.

Thea heeft een contract voor 20 uur en werkt op de maandag, dinsdag en donderdag. Het speerpunt van haar werk zal liggen op het pastoraat en gemeenteopbouw.
Zij is per mail bereikbaar en telefonisch op 033 - 24 59 006.

 

Facebook

Ook de Inham heeft haar eigen facebook pagina. Als wij foto's en filmpjes plaatsen is de 'wet op de privacy' van toepassing. Oftewel: de gefotografeerde en/of gefilmde gemeenteleden kunnen het altijd aangeven als zij niet 'in beeld' willen komen.

Maar hoe werkt dat nu facebook bekijk de video.