Gebruiker  
Wachtwoord  

 

Actueel

 

Vieringen in de Inham

Deze zijn ook te vinden in het linker menu bij Activiteiten > Diensten of viering in de inham. 

Laatste nieuwsbrief

 

Begroting 2020 College van Kerkrentmeesters

De begroting voor het jaar 2020 van het College van Kerkrentmeesters van PKN Hoogland/Amersfoort-Noord ligt tot eind november ter inzage op het Kerkelijk Bureau.
De openingstijden van het Kerkelijk Bureau zijn:
Maandag en dinsdag van 9.00 tot 14.00 uur
Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
 
Heeft u vragen over deze begroting, dan kunt u deze per mail stellen aan Ria van Voorst : secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl

 

Jaarverslag en financieel overzicht De Inham

Zoals ieder jaar publiceert de wijkkerkenraad ook dit jaar het jaarverslag over het afgelopen seizoen, evenals de financiële stukken die hierbij horen:
 
 
Als u hier vragen over heeft dan bent u van harte welkom om voorafgaand aan de wijkkerkenraadsvergadering van dinsdag 3 december om 19.30 uur even naar De Inham te komen.
Dan zullen wij proberen uw vragen te beantwoorden en anders komen we er later nog op terug.

Natuurlijk kunt u ook mailen of bellen 033 4804492.
Jitske Laks, namens de wijkkerkenraad

 

Einde waarneming vacaturetijd

Per 1 december 2018 is Thea Kloek aangesteld als interim-pastor voor de tijd dat de Inham vacant is.

In goed overleg tussen Thea, wijkkerkenraad en CvK is afgesproken dat het contract dat Thea met onze gemeente heeft voor 1 jaar, niet wordt verlengd en dus eindigt per 1 december a.s.

De overige pastores van PKN Hoogland/Amersfoort-Noord nemen waar in geval van pastorale problemen, begrafenissen enz. 

U kunt hiervoor contact opnemen met onze ouderling pastoraat, Maarten van den Berg.

 

Ook vanaf deze plaats willen wij Thea heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij in het afgelopen jaar voor onze gemeente heeft gedaan.

 

Facebook

Ook de Inham heeft haar eigen facebook pagina. Als wij foto's en filmpjes plaatsen is de 'wet op de privacy' van toepassing. Oftewel: de gefotografeerde en/of gefilmde gemeenteleden kunnen het altijd aangeven als zij niet 'in beeld' willen komen.

Maar hoe werkt dat nu facebook bekijk de video.