Gebruiker  
Wachtwoord  

Gebouw en verhuur

 

Niet alleen op zondag wordt de kerk gebruikt. Doordeweeks komen er bijvoorbeeld aanstaande echtparen voor een zegen over hun ja-woord, gedenken nabestaanden er hun gestorvene.

Op de avonden repeteren koren of orkest, wordt vergaderd, komen gespreksgroepen bijeen, lezen mensen samen de Bijbel.

Wie de kerkzaal of bijzalen wil huren, eenmalig of vast, neemt contact op met de koster: Dick van Bruxvoort,  koster@inham.net

 

Liturgisch Centrum

Er is inmiddels een ontwerp om het liturgisch centrum te vernieuwen. Op 15 maart is dit in de Inham gepresenteerd door de wijkkerkenraad in aanwezigheid van de ontwerper, Pim van Dijk. 

Zowel de eindrapportage van de commissie als het verslag van het gemeenteberaad is onderstaand te downloaden. 

Inwijding van het nieuwe Liturgische Centrum
Zondag 18 september 2011 is het nieuwe Liturgisch Centrum (= LC) ingewijd. Lees daarover meer op de volgende pagina

 

Liturgische kleuren

Vanaf september 2013 zijn de antipendia toegevoegd aan het liturgische centrum.

 

Zonnepanelen

Help mee om onze kerk groener te maken!

U kunt hier meer over lezen door op de link informatie te klikken. Wilt u ook de motivatie hiervan lezen klik dan op motivatie.

 

Van 30 november tot en met 12 december 2015 vond een belangrijke klimaattop plaats in Parijs. Het akkoord dat daar gesloten werd, werd door velen als historisch en hoopvol gekarakteriseerd. Tegelijkertijd was er wereldwijd de erkenning dat een akkoord slechts een schakel in de keten is. Het waarmaken van intenties moet volgen. Ook hebben velen benadrukt dat de in Parijs uitgesproken ambities nog niet voldoende zijn.

Klik hier voor de volledige tekst.
 

De kerktuin

Rondom de kerk en de bijgebouwen vindt u een grote tuin. Hierin ziet u bomen, struiken, bloemen en planten en een groot gazon. Ook zijn er veel paden en met grint bedekte oppervlakten. Mooi om te zien, maar dit alles vergt onderhoud. Mocht u structureel of incidenteel mee willen werken aan de zorg voor de tuin ( b.v. met grasmaaien, snoeien, wieden of harken), neem dan contact op met;

Info: Teun van Viegen
 

Moestuin
Achter de kerk is een stuk grond van 100m2 ingericht als moestuin. Het past in het idee van de ‘groene’ kerk, en het bijzondere is dat de opbrengst een diaconaal doel dient: de Voedselbank.
De ZWO wil u via de digitale Nieuwsbrief graag blijven informeren en meenemen om samen met u te kijken wat wij als gemeenteleden binnen ‘De Inham’ hierin kunnen doen of betekenen.
Lees voor meer algemene informatie op www.Groenekerken.nl en www.kerkenmilieu.nl
Info: Gees Hummel
 

Oud Papier

Naast de kerk staan enkele containers waarin u oud papier kunt deponeren. Iedere week worden de containers geleegd. De opbrengst is – via de Activiteitencommissie - voor de Inham.