Gebruiker  
Wachtwoord  

ZWO - Diaconie

 

De Goene Kerk.


Week van de Duurzaamheid in oktober
Wij maken u alvast attent op de 'Week van de Duurzaamheid' van 7 t/m 14 oktober.
Diverse Amersfoortse organisaties die zich bezighouden met milieu en duurzaamheid, waaronder
ook de groene kerken De Inham en Het Brandpunt, hebben zich 'gebundeld' en bereiden
activiteiten voor die in genoemde week in Amersfoort gaan plaatsvinden.
Voor actuele informatie en invulling/deelname van deze week kunt u terecht bij
Jeanne Gootzen - jgootzen@hotmail.com

Landelijke Groene Kerken dag is dit jaar in De Inham !
Op 7 oktober vindt de jaarlijkse bijeenkomst van landelijke Groene Kerken plaats in De Inham in
Hoogland. Deze bijeenkomsten zijn met name voorkerkbestuurders/kerk-/parochieleden die willen weten wat het betekent om Groene Kerk teworden. Werkgroepen die al bezig zijn met verduurzaming van hun Kerk kunnen kennis en praktische ervaringen met elkaar delen.
Individuele kerk-/parochieleden kunnen genieten vande vele enthousiaste activiteiten en inspiratie verzamelen. Voor meer informatie: groenekerk@inham.net
 
Platform Duurzaamheid binnen de Amersfoortse kerken
De Raad van Kerken Amersfoort is positief over de instelling van een Platform Duurzaamheid
waarin 'duurzaamheid binnen de kerken' verankerd kan worden. Dit Platform gaat dan vallen
onder de Taakgroep Kerk en Samenleving. Zelf denken zij aan een platform voor het delen van kennis, ervaringen en ideeën met deelnemers die welkom zijn uit alle kerken die bezig zijn met verduurzaming. Deelnemers die er aan werken om Groene Kerk te worden kunnen tips krijgen van deelnemers die al Groene Kerk zijn. Groene Kerken blijven verder verduurzamen, dus ook het uitwisselen van verdergaande ideeën en elkaar inspireren is een belangrijke functie. Zo kan het platform tevens voor vragen die spelen bij kerkbesturen e.d. een soort ‘helpdesk’ zijn. Door de plek onder de Taakgroep Kerk en Samenleving kan het Platform ook samen met de Amersfoortse Raad van Kerken bekijken hoe we diezelfde kerken kunnen stimuleren om in beweging te blijven.
Onze vraag is dan ook wie van u mee wil denken/doen en zitting wil nemen in genoemd Platform.
Wellicht bent uzelf enthousiast!? Anders weet u wellicht een ander enthousiast (jong?) gemeentelid die zich wil inzetten voor het behoud van onze aarde. Wilt u dan deze uitnodiging doorsturen? Wij willen op maandagavond 25 september ’s avonds van start gaan.
Plaats en tijd:  Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101. We beginnen om 20.15 uur.
Aanmelden via groenekerk@inham.net


Voor het volledige verslag van de eerste inspiratiebijeenkomst van Amersfoortse kerken op 20 mei jl. verwijzen wij u graag naar de inhoud.
Wilt u meer informatie? U kunt mailen naar: groenekerk@inham.netDE KERK HELPT - dichtbij

De diaconie van De Inham geeft noodhulp aan huishoudens en individuen en organiseert elk jaar een Kerstpakkettenactie, een Kledingactie en de actie ‘Vakantiegeld delen’. We ondersteunen het inloopwerk, onderhouden contacten met de Voedselbank, de Kledingbank en Schuldhulpmaatje. Tenslotte werken we samen met andere hulpinstanties en diaconieën in de stad.


Informatie:
Gertjan Noordstra, secretaris diaconie,  diaconie@inham.net

 

Elk jaar wil de ZWO groep 4 vaste onderwerpen bij u onder de aandacht brengen, nl:

  • een aantal activiteiten tijdens de 40-dagentijd, met PKN en RK kerken uit Hoogland / Amersfoort Noord, met o.a. de sobere maaltijden;
  • de Vredesweek in september (i.s.m. andere kerken uit Amersfoort);
  • in december: aandacht voor Solidaridad;
  • Duurzaamheid. Wij willen werken aan een ‘groene’ Inham: (Fair Trade) koffie, thee en avondmaalswijn en ecologische schoonmaakmiddelen. Nieuw zijn de zonnepanelen op het dak van de bijgebouwen van De Inham. We zijn de 90e Groene Kerk van Nederland!

 

KOM OVER DE DREMPEL
Het zal je maar gebeuren. Je wordt ziek, verliest je baan, je hebt minder te besteden, je maakt schulden. Dan zie je het even niet meer zitten.


Gelukkig zijn er dan altijd mensen of organisaties die je een steuntje in de rug kunnen geven. Ook vanuit de kerken is hulp mogelijk voor iedereen die dat nodig heeft.

De diaconie staat open voor iedereen. Heeft als taak om mensen in onze omgeving die het moeilijk hebben, waar mogelijk bij te staan. We willen daadwerkelijk ondersteuning bieden.

 

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die wel hulp kan gebruiken? De diaconie is er dan ook voor u. Schroom niet, maar laat het ons weten. KOM OVER DE DREMPEL.

 

Hulpaanvragen kunt u mailen naar:
collegevandiakenen@lopendvuur.net


 

DE KERK HELPT - veraf
meer informatie daarover op de volgende pagina

 

Informatie:
Wally Vreede   
Gees Hummel