Gebruiker  
Wachtwoord  

Gesprekskringen

 

Kringwerk

Voel u vrij om als lid van De Inham op een andere kerkplek mee te doen aan een kring of activiteit. Het aanbod elders vindt u in: 

-      Lopend Vuur van september, in het katern én bij het wijknieuws 

-      Website: www.lopendvuur.net (vorming en toerusting/activiteiten/thema)

 

Kringwerk 2017-2018

Waar zoekt u de kringwerk-activiteiten die u interesseren? Hieronder noemen we een paar plekken waar u een goede kans maakt iets van uw gading te vinden.
Allereerst natuurlijk het kringwerk-katern dat u ontvangt in combinatie met het septembernummer van Lopend Vuur. Dit katern, in de opmaak van 'Mirakel', het blad van de parochie, is een gezamenlijke uitgave van Mirakel en Lopend Vuur.
Het kringwerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort-stad staat ook open voor mensen uit Amersfoort-Noord en Hoogland. Dit aanbod vindt u via de onderstaande link van de gezamenlijke 'web-pagina' van De Bron, De Hoeksteen en de Fontein- en Emmaüs-kerk.

 
Bidden met kinderen – Hoe doe je dat?
Hoe leer je je kinderen bidden? Soms is het lastig om je kinderen mee te nemen in het gebed en ze te leren bidden. Op deze avond met Hanna Holwerda van 'Educatief Bureau Sterrenschip' verkennen we de situatie: het zal gaan over de kern van bidden, de diverse elementen van het gebed, de vormen die aansluiten bij kinderen. U gaat in elk geval naar huis met een praktische handreiking en een werkblad om met uw kind werk te maken van bidden.
Alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom, ook vanuit De Herberg, Het Brandpunt en De Veenkerk.
26 oktober 2017 in De Inham om 20.00 uur
Opgeven bij Jitske Laks, scriba van De Inham.
Dan weten we hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten.
 
'Weg van het gebed' voor doe-het-zelvers
Er is een 'bid-map' in voorbereiding. Dit is een verzameling teksten, opdrachten, gespreksvragen en doe-dingen rond bidden. De map wordt gemaakt voor groepen die met het jaarthema 'Weg van het gebed' aan de slag gaan. Maar ook wie zich individueel wil verdiepen, vindt er wel iets van zijn gading vinden.
De bid-map wordt op 19 september 20.00 uur in De Inham geïntroduceerd.
Informatie: Willem Klamer, 033 4556554.
 

‘Kring van 8’
Wie in kleine kring anderen wil ontmoeten rond vragen van geloof en leven, zal zich thuis voelen in een ‘kring van 8’. Dit zijn kringen met een vaste samenstelling die met een vaste regelmaat bijeenkomen.
Je beslist samen wat je gaat doen en hoe. De ene groep zal ervoor kiezen samen iets te ondernemen (wandelen, film kijken, muziek luisteren, museum bezoeken), de andere groep neemt een (Bijbel)boek als opstap en een derde start bij een thema of iemands levensverhaal. Soms wordt er ook samen gebeden of gegeten.
Kies wat u wilt, hoofddoel blijft contact maken met elkaar. Ontmoeting in kleine kring blijkt voor velen dé manier om te groeien in geloof. Je gelooft niet in je eentje.     
Ook is er een kring van alleen gaanden.


De groepen zijn zelfsturend, de predikant is beschikbaar als coach voor het groepsproces en voor de inhoud. Voor beginnende groepen wordt een starterspakket gemaakt. 
Info: Jan Aalbers

 

'Over het Leven'
7 zondagmiddag-gesprekken over liefde, rouw, werk, single, zorgen, oud-worden, opvoeden.
In kleine kring ontmoeten wij elkaar rond de grote thema's van leven en samenleven als over liefde, rouw, werk, single, zorgen, oud-worden, opvoeden.
De gesprekken worden geopend met een kort interview, waarin een gemeentelid vertelt over het thema dat in zijn / haar leven een rol van betekenis speelt. Daarna gaan we met de geïnterviewde en met elkaar in gesprek. Interview en kringgesprek duren vijf kwartier, daarna sluiten we af met een drankje en een hapje.
We hopen dat u ervaart hoe goed het kan zijn om in de kerk in een open en vertrouwde sfeer met elkaar over deze thema's te praten.
Elke bijeenkomst kunnen er 12 mensen actief meedoen, om het een echt gesprek mogelijk te maken. De anderen zitten in een tweede ring om hen heen.
In de volgende Lopend Vuur en de Nieuwsbrief vindt u de thema's en de personen die met hun interview het gesprek openen.
* Leiding: Dineke Havinga en Willem Klamer.
* Dag en tijd: de 3de zondag van de maand, vanaf oktober tot en met april, 16.00-17.45 uur.
* Data: 15/10, 19/11, 17/12, 21/1, 18/2,18/3 en 15/4
* Plaats: kerkzaal van De Inham.
* Informatie en opgeven bij: Willem Klamer
 
'Is bidden belangrijk?'
Is bidden belangrijk? Moslims gaan naar het 'vrijdaggebed', christenen 'naar de kerk'. Moet je geloven om te bidden? Tot wie bidden wij? Wordt er geluisterd? Wat zeg ik als ik bid? En hoe? Het rijtje vragen wordt met gemak nog veel langer. Toch is bidden het meest gepraktiseerde religieuze ritueel, ook bij ongelovigen!
Deze kring heeft een gevarieerd program: het zal gaan over bid-gewoontes en spiritualiteit, gebed en meditatie, hulpmiddelen, Godsbeeld en gebed-verlegenheid, Onzevader en bijbels bidden, gebed op muziek. We wisselen ervaringen uit, lezen teksten en doen oefeningen.
Voor wie bidden geen vanzelfsprekendheid is maar meer thuis wil raken in de wereld van geloof & gebed. We maken onder andere gebruik van de 'Bid-map', zie hieronder.]
Zeven bijeenkomsten op de donderdag, 's ochtends of 's avonds in De Inham. 7-11 personen.
Vaste groep. Leiding: Willem Klamer. Data: 9/11 23/11 7/12 25/1 8/2 22/2 8/3
 
Belijdenis doen?
Voor wie overweegt om belijdenis te doen: dat kan in de 40-dagentijd of de paaswake van 2018.
Neem contact op met de predikant van de Inham, Willem Klamer. De voorbereiding zou kunnen inhouden, dat je deelneemt aan de kring 'Is bidden belangrijk?' en aansluitend enkele gesprekken hebt met andere kandidaten en de predikant, Willem Klamer.

Kindercatechese.
Ook dit seizoen wordt er weer kindercatechese gegeven, deze keer alleen niet in het najaar, maar begin 2018, op zondag 14 en 21 januari en 4 en 11 februari. De kindercatechese werkt met een opzet voor vier jaar en voor 2018 staat de Bijbel op het programma.
Later in Nieuwbrief en Lopend Vuur meer gegevens.
 
Kloosterweekend.
Vanuit De Inham wordt een kloosterweekend ergens in Nederland voorbereid, voorjaar 2018, voor Inhammers. Te zijner tijd in Nieuwbrief en Lopend Vuur meer informatie.
 
Nieuwe en bekende Inhammers.
Ook dit najaar, in oktober, organiseert de wijkkerkenraad bijeenkomsten waar nieuwe en bekende leden van de Inham elkaar ontmoeten. Het jaarthema 'Weg van het Gebed' biedt een goede weg om (nader) kennis te maken met elkaar. De bijeenkomsten worden geleid door een ambtsdrager en de predikant. In Nieuwsbrief en komend Lopend Vuur vindt u Waar en wanneer de bijenkomsten zijn.
 
Thuisvierders
Er is een kleine, maar trouwe groep mensen die de kerkdiensten van De Inham om thuis meeviert, via internet of kerktelefoon. Voor deze mensen organiseert de taakgroep Pastoraat in het najaar een bijeenkomst voor 'thuisvierders': 17 oktober 2017 14-16.00 uur in De Inham.
Informatie: Dick van der Tang, 033-4803428.
 
U ziet: er is van alles te doen in De Inham. Maar dit is nog lang niet alles: heel veel activiteiten gaan gewoon door, om er een paar te noemen: de koffie-ochtend op donderdag, de ouderen-soos, het project-koor, 12+ en 15+ groepen. En natuurlijk wordt er gaandeweg het seizoen nog van alles bij bedacht en uitgewerkt. Volg daarvoor Lopend Vuur en de nieuwsbrief!