Gebruiker  
Wachtwoord  

Naast de voordeur van de INHAM hangt sinds 2017 een bordje:
            WIJ ZIJN EEN GROENE KERK 


Hoezo is de INHAM een groene kerk???
Een aantal gemeenteleden (werkgroep de Groene Inham) is al enkele jaren bezig om de Inham te vergroenen.

 

Op het platte dak van de ontmoetingsruimte liggen sinds 2 mei 2016 70 zonnepanelen. Hiermee is na 2,5 jaar 44.000 kWh stroom opgewekt. Dit leverde de Inham bruto al zo'n € 9.000 op!!!


Van de siertuin bij de kerk is gedeeltelijk een moestuin gemaakt. De opbrengst zoals bonen, andijvie, sla en kool is bestemd voor de Amersfoortse voedselbank. De afgelopen jaren heeft deze moestuin een rijke opbrengst gegeven.


Wij maken in de Inham ook gebruik van Fairtrade koffie, thee, wijn en ecoschoonmaakmiddelen. Er worden verouderde telefoons en cartridges ingezameld.


Waarom deze vergroening ???
De Bijbel en het leven van Jezus inspireren ons om de aarde "te bewerken en te bewaren" ... We willen meewerken aan een schoner milieu. Zorgen voor minder vervuiling en minder verspilling. Hergebruik van (grond)stoffen. Minder fossiele brandstoffen, want bij verbranding van deze stoffen (t.b.v. verkeer, vervoer en industrie) komt er steeds meer C02gas in de lucht. Hierdoor warmt onze aarde verder op. Dit heeft tot gevolg grote droogte, veel regen, stijging van de zeespiegel en verzuring van de oceanen.
Met name de 3e wereldlanden, die zelf weinig C02 produceren, ondergaan extra veel schade door het veranderende klimaat.


In de Inham maken we ook plannen voor:
- Vervanging van TL-buizen door Led in de ontmoetingsruimte.

- Meer isolatie, waar dat nodig en mogelijk is ...


Door regelmatig over de verduurzaming te publiceren in het kerkblad en de plaatselijke kerkelijke nieuwsbrieven wordt de kerkgemeenschap er ook bij betrokken. Het gaat niet alleen om de verduurzaming van het kerkgebouw maar ook over zoveel mogelijk duurzame leefgewoonten van iedereen die op onze aarde rondloopt.


Wij zijn als Inham ook betrokken bij het Netwerk033GroeneKerken in Amersfoort en doen actief mee aan de landelijke Week van de Duurzaamheid. Deze is ieder jaar in oktober.

 

Contactpersoon Groene Inham is Klaas Bouma
Tel 033 4554173 / 06 42160156