Gebruiker  
Wachtwoord  

Projectkoor Inham

 

Meezingen in een projectkoor

 

In de Inham kennen we jaarlijks twee ‘projectkoren’. Vanaf eind november tot en met kerst zal een eerste projectkoor in een aantal kerkdiensten zingen en een tweede projectkoor in een aantal diensten in de tijd naar Pasen.

Per periode zal ca. 10-12 keer gerepeteerd worden om de diensten in deze periodes muzikaal te ondersteunen.

Door een projectmatige opzet hopen we meer mensen te verleiden om eens mee te zingen in een koor en te ervaren hoe leuk dat is.

 

Info: Ariska Holland