Gebruiker  
Wachtwoord  
Taakgroep Eredienst

Taakgroep Eredienst

Een kleine groep vrijwilligers o.l.v. de ouderling eredienst, buigt zich over deze thema’s en doet voorstellen aan de kerkenraad.

Gemeenteleden met belangstelling voor het reilen en zeilen (de liturgie) in en rond de eredienst zijn van harte welkom.


Vanuit de Taakgroep Eredienst zijn een aantal vaste werkgroepen actief:


-    PowerPointTeam
Een aantal gemeenteleden zorgt er voor dat iedere zondag op de flatscreens de liturgie vermeld wordt.
Coördinator: Wim Engel
Voor de thuisluisteraar(s) die niet in staat zijn de liturgie te downloaden vanaf de website van de Inham, is een gekopieerde liturgie beschikbaar. Dit graag aangeven bij de coördinator.

 

-    Toelichting gebruik schermen in de vieringen

>> Klik hier.  

 

-    Welkomheters    

> De dienstdoende welkomheter heet de bezoekers in de hal welkom.

> Hij/zij houdt in de gaten dat, als er gasten zijn bij b.v. een doopdienst, zij ook een liedboek krijgen.

> Hij/zij geeft uitleg hoe het toe gaat in De Inham.

> Na de dienst houdt hij/zij in de gaten dat met ‘nieuwe’ mensen een praatje gemaakt wordt en geeft zo nodig wat meer toelichting op het kerk-zijn in De Inham.

Informatie over ‘Welkom heten’: Annemarie Jansen

-    Drempelen = opening eredienst
Aan het begin van elke viering wordt het welkom en het eerste deel van de viering door een gemeentelid geleid. Zij/hij verzorgt naast het welkom een drempel- en kyriëgebed en ondersteunt desgewenst bij de lezingen.

Informatie over 'Drempelen': Henk Veldhuis


-    Vespercommissie
In de Stille/Goede week, voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen, vinden oecumenische vespers plaats op maandag, dinsdag en woensdag. Voorbereidingen hiervoor worden getroffen door gemeenteleden vanuit de diverse wijken in Hoogland / Amersfoort Noord en de Sint Martinus parochie.

Informatie: Jitske Laks

 


 

Terug naar de vorige pagina