Gebruiker  
Wachtwoord  
Rond de kerkdienst

Elke zondag komen wij bijeen om te zingen, te bidden, uit de Bijbel te lezen, én om een overweging te horen die de betekenis van het Woord van God voor ons eigen leven en voor de maatschappij verheldert.

Onze kerk
De Inham
, staat aan de Hamseweg nr. 40 in Hoogland.
De Inham is één van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord, die op haar beurt deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de PKN gaan sinds 1 mei 2004 hervormd, gereformeerd en evangelisch-luthers samengaan.

Diensten

Elke zondag is er één dienst. Vanaf 1 mei tot 1 november begint de dienst om 9.30 uuren vanaf 1 november tot 30 april om 10.00 uur.

Uiteraard is er in de dienst ook aandacht voor de kinderen, verlenen koren soms hun medewerking en krijgen jeugddiensten en speciale projecten de ruimte; er wordt gedoopt of opgedragen.

                            
Nieuwe liedboek
De gemeente zingt graag en we hebben een aantal goede musici. Vanaf de startdag in 2013 wordt alleen het Liedboek gebruikt.
In deze vacaturetijd zijn er uiteraard veel verschillende predikanten die voorgaan. Hierbij wordt er wel naar gestreefd om bijv. de predikanten uit Hoogland / Amersfoort Noord regelmatig een dienst te laten leiden. Net zoals Thea Kloek, de interim-pastor, die ook veelvuldig te horen zal zijn. 

Na de diensten is er gelegenheid om elkaar bij de koffie te ontmoeten in de ontmoetingsruimte.

 

Gebruik flatscreens tijdens de dienst

Een aantal gemeenteleden (het PowerPointTeam) zorgt er voor dat iedere zondag op de flatscreens de liturgie vermeld wordt. Overigens wordt de tekst van de te zingen liederen uit het Nieuwe Liedboek niet volledig getoond op de schermen. Het is dus de bedoeling dat u 'uit het boekje' zingt.

Van liederen die niet in het Nieuwe Liedboek staan, wordt wel de volledige tekst getoond.

In de hal ligt een aantal exemplaren van het Nieuwe Liedboek die u kunt gebruiken tijdens de dienst

Coördinator: Wim Engel


Dienst van Schrift en Tafel
Acht keer per jaar houden we een dienst van Schrift en Tafel. Ook de kinderen mogen bij ons deelnemen aan het avondmaal (zie ook ‘kinder-catechese’).
 
Liturgische kleuren

Vanaf september 2013 zijn de antipendia toegevoegd aan het liturgische centrum.

Kindernevendienst
Tijdens de dienst gaan de kinderen vóór de Bijbellezing naar de Kindernevendienst, na de collecte komen ze weer terug. Voor de allerjongsten is oppas aanwezig in het witte gebouw naast de kerk. Vóór het slotlied worden zij opgehaald en zo ontvangt ieder de zegen.
Parallel aan de kerkdienst komen één keer per maand een 12+-groep en een 15+_groep bijeen (zie onder ‘jeugd’).

Vervoer
Voor wie moeilijk op eigen kracht naar de kerk komt, kan vervoer geregeld worden.  Informatie: Nicoline Rodenburg, tel. 06-55847777.


Internet
Voor wie thuis de kerkdienst wil volgen via het internet: ga naar www.kerkomroep.nl klik op het kaartje de provincie Utrecht aan, zoek in de plaatsnamenlijst Hoogland op en klik De Inham aan. 
Contactpersonen: Harry Hilverda en Rick van Barneveld

Wie geen internet heeft kan thuis een webradio krijgen. Dat is een klein apparaat waarmee men via de telefoonlijn de kerkdienst kan meemaken.
Informatie: Harry Hilverda

 

Tijdstip vieringen in de Inham

Op het laatste gemeenteberaad (2016) is afgesproken dat de diensten in de Inham het hele jaar om 09.30 uur beginnen. Afgelopen maanden heeft de wijkkerkenraad veel reacties hierover ontvangen. Naar aanleiding van deze reacties heeft de kerkenraad in september 2016 besloten dat de diensten in de Inham het volgende aanvangstijdstip hebben: 

 

- Van 1 november tot 30 april om 10.00 uur.
- Van 1 mei 
tot 1 november om 09.30 uur.


 

Terug naar de vorige pagina