Gebruiker  
Wachtwoord  
Over ons

Vrijwilligers, bestuur, kerkenraad en lidmaatschap.

Vrijwilligers
Bijna alle activiteiten die op deze site staan beschreven, worden uitgevoerd door vrijwilligers. Dat zijn er tientallen. Te denken valt aan de kerkenraad, kosters, welkomheters (degenen die de liturgie voor de 10-uurdienst uitdelen), drempelaars (zij verzorgen het begin van de 10-uurdienst), makers van de Nieuwsbrief, leiding kindernevendienst, clubs, 12+- en 15+-groepen, taakgroepen Eredienst en Vespers, liturgiemakers (gemeenteleden die zorgen voor de zondagse liturgie), enz.
Alleen de predikant, organisten en de ledenadministrateur zijn betaalde krachten. De contactpersonen die bij elke activiteit staan vermeld, zijn meestal lid van een werkgroep die de activiteit uitvoert.

 

Bestuur
De Inham wordt bestuurd door de wijkkerkenraad. Deze bewaakt de grote lijnen en de financiën, let op de samenhang tussen alle activiteiten en is verantwoordelijk voor de kerkdiensten. Een aantal leden is afkomstig uit diverse werkgroepen. De raad vergadert elke eerste dinsdagavond van de maand.
Vier leden van de raad vormen het moderamen (MR), het dagelijks bestuur van De Inham. Dat zijn drie kerkeraadsleden en de wijkpredikant.
Kijk op de contactpagina met wie u het beste contact kunt opnemen.

 

Kerkenraadsleden

Ouderlingen: Aad Oomens (MR), Gertjan Noorstra, Maarten van den Berg, Jitske Laks (MR), Henk Veldhuis;

Jeugdouderlingen: Jasper Muller en vacature;

Diaconie: Nicoline Rodenburg, Wally Vreede, Johan van Dalen

Ouderling kerkrentmeesters: Ria van Voorst

 

Algemene kerkenraad
Alle wijkkerkenraden van Hoogland/Amersfoort-Noord zijn vertegenwoordigd in de AK. Zij maken het beleid, regelen bovenwijkse activiteiten. Henk Veldhuis is voorzitter van de AK.

 

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt beheerd door het kerkelijk bureau. Hier kunt u zich aanmelden als u nieuw bent in de wijk of voorkeurslid van De Inham wilt worden. Ook als er door geboorte, doop, huwelijk of overlijden iets verandert in uw kerkelijke status, hoort het kerkelijk bureau dat graag van u.

Het bureau werkt voor de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord en wordt bemenst door Hanneke Goumare kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl
Het kerkelijk bureau is open op maandag-, dinsdag- en donderdag ochtend  van 9.00 - 12.00 uur.

Telefonisch bereikaar onder nummer 033 - 4805096

 

Voorkeurslidmaatschap

De Protestantse gemeente Hoogland / Amersfoort Noord (= pgHAN) telt vier wijkgemeenten: Het Brandpunt, De Veenkerk, De Herberg en De Inham.

Wie in pgHAN komt wonen of binnen pgHAN verhuist, wordt ingeschreven bij één van de vier genoemde wijkgemeenten waar zijn/haar adres onder valt.

Het voorkeurslidmaatschap houdt in dat men kan kiezen voor een andere wijkgemeente dan waar zijn/haar adres onder valt, om vanuit de nieuw gekozen gemeente pastoraat te ontvangen en daar ook ambtsdrager te kunnen worden. Deze keuze moet doorgegeven worden aan het kerkelijk bureau, zodat het lidmaatschap omgezet kan worden in een voorkeurslidmaatschap.

Informatie over in- of uitschrijven: Kerkelijk Bureau

 

Kerkbalans

Jaarlijks gaat in januari één van de grootste fondswerfacties van het land van start: de actie Kerkbalans. Vele duizenden vrijwilligers van de PKN kerken in het hele land en tientallen gemeenteleden van De Inham en haar zusterkerken in Amersfoort-Noord trekken de wijken in om alle gemeenteleden te bereiken voor het doen van een financiële toezegging. Hiervan worden o.a. de (kerk)gebouwen beheerd en verwarmd, pastores betaald. Dit is de grootste inkomstenbron van De Inham.

Het is een bovenwijkse taak en staat onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters en de projectleider Kerkbalans regelt de uitvoering. Bent u PKN lid en onlangs in Hoogland of Amersfoort-Noord komen wonen en u wilt graag uw steentje bijdragen neem dan contact op met de projectleider Karl de Vries, geldwervingcvk@pknamersfoortnoord.nl 

Terug naar de vorige pagina