Gebruiker  
Wachtwoord  
Bijzondere diensten

Dopen, trouwen en uitvaren

In De Inham wordt gedoopt op zondagmorgen. Ongeveer vier keer per seizoen bestaat gelegenheid uw kind te laten dopen.

De doopvoorbereiding vindt meestal plaats samen met de ouders van de andere dopelingen voor die zondag. Deze bijeenkomst wordt geleid door de predikant die in de doopdienst voorgaat, meestal de ‘eigen’ predikant.

U kunt uw kind ook laten ‘opdragen’. Dan kan hij/zij later zelf kiezen om zich te laten dopen (voor volwassendoop: zie onder ‘belijdenis doen’).

 

Trouwen

De Inham is een gewilde trouwlocatie (zie  ‘gebouw / verhuur’). Wie lid is van onze gemeente en in de kerk een zegen over het huwelijk wil ontvangen, kan contact opnemen met predikant en koster van De Inham.
In 2001 besloot het bestuur van De Inham dat ook paren van hetzelfde geslacht een zegen kunnen vragen over hun relatie of huwelijk.

 

Uitvaren

De Inham is een sfeervolle kerk om voorafgaand aan begrafenis of crematie samen te komen. Bent u lid van de gemeente dan kan de lijn naar predikant of Pastoraal Meldpunt kort zijn. Ook niet-leden kunnen de kerk voor een afscheid huren; neem dan contact op met de koster. De begrafenisondernemer heeft de taak om alles te regelen en op elkaar af te stemmen.

De kosten verbonden aan een huwelijkszegening en een afscheidsdienst zijn afhankelijk van het lidmaatschap en het voldoen van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage (informatie bij het Kerkelijk Bureau).
 

Belijdenis doen
‘Belijdenis doen’ is voor God en de gemeente uitspreken wat je gelooft, en vragen om daarin gesteund en daarop aangesproken te worden.
Wie als kind werd gedoopt, neemt met dit ritueel het geloof voor eigen rekening.
Wie nieuw is in de kerk en nog ongedoopt, ontvangt na belijdenis te hebben gedaan de doop.
Wie belijdenis doet (en zich laat dopen) neemt doorgaans eerst deel aan een gespreksgroep over geloven.

 

Kerst, Pasen en Pinksteren
Kerst, Pasen en Pinksteren zijn de drie grote feesten van de kerk. Kerst viert iedereen, dan staan de deuren wijd open. Pasen is kerkelijk gesproken het grootste feest. Pinksterfeest is onbekender, en ook dan bent u van harte welkom. Raadpleeg kerkblad of website voor de data van de feestelijke vieringen.

 

‘Laatste zondag’

De laatste zondag van het kerkelijk jaar (meestal de laatste zondag van november) herdenken we de mensen die gestorven zijn. Voor hen wordt een kaars aangestoken en hun namen worden in het gebed genoemd. Het gaat om gemeenteleden die in het dan verstreken jaar zijn overleden, maar ook de namen van andere overledenen, vrienden, familie kunnen worden genoemd.

 

Bijzondere diensten
Te denken valt aan:
- Startdag aan het begin van het nieuwe seizoen;
- 4 mei viering, in samenwerking met de Sint Martinus-parochie, voorafgaand aan de kranslegging bij de Naald;
- Jeugd- en/of kinderdienst;
- Themadiensten over het jaarthema.

 

Avondmaal thuis
Mensen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen, kunnen vragen om bij hen thuis het avondmaal te vieren. Dan komen predikant en ambtsdrager naar u toe en wordt bij u thuis in besloten kring van vrienden en/of familie een viering gehouden.

 

Ziekenzalving
Wie geestelijk of lichamelijk ziek is kan vragen om een ziekenzalving. Dit is een ritueel dat de zieke doet ervaren dat God bij hem of haar betrokken is. Zalf  is altijd gebruikt bij wondverzorging. In de Bijbel verbindt zalf een mens met God. Jezus heet ‘de Christus’, dat is ‘de gezalfde’ van God; wie gezalfd wordt, wordt bevestigd in zijn christen-zijn, zijn verbondenheid met God. Informatie: de predikant.

 

Terug naar de vorige pagina