Gebruiker  
Wachtwoord  
Liturgisch Centrum

INWIJDING van het NIEUWE LITURGISCH CENTRUM

Zondag 18 september 2011 is het nieuwe Liturgisch Centrum (= LC) ingewijd. Toen zijn de nieuwe liturgische meubels in gebruik genomen: doopvont, tafel, s/preekstoel, bijbelstandaard en paaskaars-kandelaar. Voor dit LC werd ook een achterwand ontworpen: een groot doek met daarop het zogenoemde “Inham-kruis”
In opdracht van de wijkkerkenraad heeft een speciale commissie samen met liturgisch ontwerper Pim van Dijk het ontwerp gemaakt. Van Dijk is in Nederland een naam op het gebied van (her)inrichting van kerken, op zijn website kunt u zich daar een indruk van vormen (www.pimvandijkdesigns.nl).

Het uiteindelijke ontwerp werd op het gemeenteberaad van 15 maart enthousiast ontvangen. Op de illustratie uit het ontwerprapport krijgt u een indruk hoe het eruit gaat zien.
Momenteel zijn de meubels in productie. Enkele zaken (beamerscherm, enig schilderwerk) komen niet rond voor de 18e, maar daar hoeven we niet op te wachten.

Met de vernieuwing van het LC graat een lang gekoesterde wens in vervulling. In 2004 werd al eens een serieuze poging ondernomen, maar die moest worden afgeblazen wegens bezuinigingen. Eind 2009 kwam een nieuwe kans, toen we een kwart van het legaat van een Inham-lid, zuster de Vries, mochten bestemmen voor een duidelijk herkenbaar doel.
Meer dan tot toen het geval was, hebben de verschillende meubels een specifieke functie gekregen. Zo worden alle preken (toespraken) gehouden vanaf de s/preekstoel, is de tafel bedoeld voor bidden, collecte en brood & wijn, en heeft de bijbel een aparte plek op de bijbelstandaard.

Wij verwachten van het nieuwe LC dat het ons zal helpen om in een kerkdienst onze aandacht te richten en vast te houden, om ons te concentreren op waar het dan om gaat: de ontmoeting met God.

de Commissie vernieuwing Liturgisch Centrum

 

Terug naar de vorige pagina