Gebruiker  
Wachtwoord  
Omzien naar elkaar

Informatie over het pastoraal werk.

De Inham Autodienst
Voor degenen die wel graag naar de Inham kerkdienst willen, maar niet in staat zijn om op eigen gelegenheid daar te komen, is er de mogelijkheid om door gemeenteleden gehaald en weer naar huis gebracht te worden. Wanneer u eenmalig of voor langere tijd gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, neemt u dan contact op met: Nicoline Rodenburg (06-55847777), zij regelt dit graag voor u!

Deze dienstverlening is uiteraard alleen mogelijk wanneer voldoende gemeenteleden als "chauffeur" beschikbaar zijn. Ook zij worden van harte uitgenodigd hiervoor contact op te nemen met Nicoline Rodenburg. 

Bloemengroet

Elke zondag stuurt de gemeente vanuit de kerkdienst een bloemengroet om iemand geluk te wensen of te bemoedigen. Kent u situaties in de gemeente waar een bloemengroet op zijn plaats zou zijn, dan kunt u deze kenbaar maken aan het Meldpunt. Het Meldpunt bepaalt met de verantwoordelijken voor het bezoekwerk naar wie de zondagse bloemen gaan.

Pastorale bezoekers

Het georganiseerd bezoekwerk wordt gedaan door de predikant, twee ouderlingen en de "pastorale bezoekers". Deze bezoekers zijn gemeenteleden die iets hebben met bezoekwerk en daarin ook worden begeleid. Zij zijn in de plaats gekomen van de bezoekouderlingen, die u misschien nog kent van vroeger.

Contactpersonen / postbodes

Het zou goed kunnen dat dit jaarboekje u is aangereikt door een ‘contactpersoon’ of ‘postbode’ van De Inham. Ook brengen zij ‘kerkelijke post’ rond. Aan hen kunt u ook uw wensen en opmerkingen over De Inham kwijt. Met uw reacties proberen wij het kerkenwerk nog beter op u af te stemmen.

Info: ouderling pastoraat, Maarten van den Berg, pastoraat@inham.net

Coördinator: Dick van der Tang, tel. 4803428,

 

Inloopochtend

Elke donderdagochtend is er een inloopochtend in De Inham. Vanaf tien uur kunt u binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Bij de tafel van de Wereldwinkel kunt u tijdens deze ochtend producten uit de Derde Wereld kopen, zoals koffie, thee, suiker, chocolaatjes, jam en honing.
Informatie: Akke Isarin, tel. 4802235;

 

Nieuwsbrief

De wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven van activiteiten van en in De Inham. U kunt kosteloos een abonnement nemen op deze digitale nieuwsbrief. Meldt u aan via www.lopendvuur.net onder Nieuwsbrieven. Elke vrijdag in de oneven weken ontvangt u dan de nieuwsbrief in uw mailbox. Op zondag is een beperkt aantal nieuwsbrieven op papier beschikbaar in het folderrek in de hal.

Bijdragen voor de nieuwsbrief zijn welkom bij de redactie, mail dan naar inhamnieuws@lopendvuur.net

De redactie bestaat uit Geerke van der Hurk, Joy Quist, Bianca Espeldoorn, Elina Hessels en Jitske Laks.

 

Terug naar de vorige pagina