Gebruiker  
Wachtwoord  
Omzien naar elkaar

Informatie over het pastoraal werk.

Het ‘naar elkaar omzien’ staat bij De Inham hoog in het vaandel. In spontane ontmoetingen, in de onderlinge verbondenheid laten we aan elkaar zien wat geloofsgemeenschap-zijn betekent. Daarnaast is er sprake van georganiseerd pastoraat, waarvan u hieronder diverse vormen ziet.
 
Bloemengroet
Elke zondag stuurt de Inham gemeente vanuit de kerkdienst een bloemengroet om iemand geluk te wensen of te bemoedigen. Kent u situaties in de gemeente waar een bloemengroet op zijn plaats zou zijn, dan kunt u deze kenbaar maken aan het Pastoraal meldpunt: Jaap en Heleen Kalf, e-mail: meldpunt@inham.net of per telefoon op 033-4809091.
Zij bepalen met de verantwoordelijken voor het bezoekwerk naar wie de zondagse bloemen gaan.
 
Bezoek
Wanneer u zelf een bezoek vanuit De Inham wilt ontvangen of iets wilt doorgeven of wanneer u iemand onder de aandacht van de pastoraatsgroep wilt brengen dan kunt u dat melden bij het Pastoraal meldpunt: Jaap en Heleen Kalf per e-mail: meldpunt@inham.net of per telefoon op 033-4809091.
 
Het georganiseerd bezoekwerk wordt gedaan door de predikant, de ouderling-pastoraat Maarten van den Berg en de overige leden van de pastoraatsgroep, te weten Annelies Tamboer en Dick van der Tang. 
Daarnaast is in een aantal wijken een contactpersoon werkzaam. De contactpersonen brengen samen met de “postbodes” de kerkelijke post, zoals de paasgroeten rond. Aan de contactpersonen kunt u ook uw wensen en opmerkingen over De Inham kwijt. Met uw reacties proberen wij het kerkenwerk nog beter op u af te stemmen.
Informatie: ouderling-pastoraat, Maarten van den Berg, e-mail: pastoraat@inham.net, telefoon 033-4720913 of 06-20521225
 
De Inham Autodienst
Voor degenen die wel graag naar De Inham kerkdienst willen, maar niet in staat zijn om op eigen gelegenheid daar te komen, is er de mogelijkheid om door gemeenteleden gehaald en weer naar huis gebracht te worden. Wanneer u eenmalig of voor langere tijd gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, neemt u dan contact op met: Nicoline Rodenburg (06-55847777), zij regelt dit graag voor u!
Deze dienstverlening is uiteraard alleen mogelijk wanneer voldoende gemeenteleden als “chauffeur” beschikbaar zijn. Ook zij worden van harte uitgenodigd hiervoor contact op te nemen met Nicoline Rodenburg.
 
Inloopochtend
Elke donderdagochtend is er een inloopochtend in De Inham. Vanaf 10:00 uur kunt u binnenlopen voor een kopje koffie of thee en een praatje.
Informatie: Akke Isarin, telefoon 033-4802235.


Nieuwsbrief

De wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven van activiteiten van en in De Inham. U kunt kosteloos een abonnement nemen op deze digitale nieuwsbrief. Meldt u aan via www.lopendvuur.net onder Nieuwsbrieven. Elke vrijdag in de oneven weken ontvangt u dan de nieuwsbrief in uw mailbox. Op zondag is een beperkt aantal nieuwsbrieven op papier beschikbaar in het folderrek in de hal.

Bijdragen voor de nieuwsbrief zijn welkom bij de redactie, mail dan naar inhamnieuws@lopendvuur.net

De redactie bestaat uit Geerke van der Hurk, Joy Quist, Bianca Espeldoorn, Elina Hessels en Jitske Laks.

 

Terug naar de vorige pagina