Gebruiker  
Wachtwoord  
ANBI

ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) is vanaf 1 januari 2008 aangewezen door de Belastingdienst als ANBI. Die aanwijzing ging per groepsbeschikking en geldt voor alle aangesloten gemeenten. Vanaf 1 januari 2016 moeten de kerkelijke gemeenten afzonderlijk aan de aangescherpte voorwaarden voldoen. Om die reden is de nodige informatie op onze website opgenomen.

De ANBI status is voor de kerk van groot belang. Met deze status zijn namelijk de giften die onze leden aan ons betalen bij die leden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uiteraard hangt dat wel af van de persoonlijke omstandigheden van de gever. Daarnaast hoeft de kerk geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen als zij schenkingen of legaten ontvangt.

Naam van de kerk
De volledige naam van onze kerk als ANBI instelling luidt: Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord. 

Naam van de diaconie
De volledige naam van onze diaconie luidt: Diaconie Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord.

Vanaf 2015 of 2016 zal deze volledige naam zal moeten worden vermeld op de aangifte inkomstenbelasting als giften in aftrek worden gebracht.

 

Terug naar de vorige pagina